Wat is coaching?

Definitie NOBCO:  ‘Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en coachee(s) nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.’ 

Als je het gevoel hebt dat er meer in je zit dan het gedrag wat je dagelijks vertoont wordt het tijd om dit eens met een coach te gaan onderzoeken. En dat kan een verrassende ontdekkingsreis worden. Immers de meeste mensen vertonen al een groot deel van hun leven gewenst gedrag. Dit omdat ze dat thuis, op school, bij verenigingen en hun eerste tijd op het werk dat zo geleerd hebben. En als je je gedraagt zoals (je denkt dat) er van je verwacht wordt levert dat je ook veel op. Je hoort erbij, je maakt promotie, enz.

Maar op enig moment begint het toch te knagen. Ik doe wat er van mij verwacht wordt maar ergens voelt het toch nog niet helemaal goed. Dan is het tijd geworden om de zoektocht te starten naar je ware zelf. Misschien confronterend maar het levert je altijd wat op. Namelijk dat je jezelf wordt. En dat brengt rust, acceptatie!

Durf jij die stap te maken?

Als coach help ik je gestructureerd een verandering in gang te zetten, waarbij je ook nog eens nuttige inzichten opdoet. Het is gebleken dat coaching je helpt om je doel(en) sneller te bereiken. Een stukje reflectie kan je ook allerlei interessante dingen leren over je eigen patronen. Welk gedrag laat je zien en hoe reageert jouw omgeving daar op? Door het vergroten van je zelfkennis en zelfreflectie werk je actief aan je eigen ontwikkeling, je functioneren en welbevinden.

Werkwijze

Nadat je besloten hebt deze zelfontwikkeling reis te gaan maken en mij hebt benaderd maken we eerst een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar jouw ontwikkelingsvraag en zien we of er een klik tussen ons is.

Zo ja, starten we daarna een traject van gemiddeld 6 sessies met tussenpozen van ongeveer 3 weken. Iedere sessie neemt gemiddeld anderhalf uur in beslag en per sessie werken we een stap dichter naar je eerder geformuleerde doel toe.

Kosten

De kosten per sessie bedragen € 135,- (vrijgesteld van btw) en worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Kwaliteit en gedragscode

Als professioneel coach ben ik aangesloten bij de NOBCO. Alle NOBCO-coaches volgen de Internationale Ethische Code | IEC en het klachtenreglement.

NOBCO-Coach